Verenigingen

Advies en dienstverlening voor verenigingen (website en online ledenadministratie)

Als penningmeester van een grote koepelvereniging heb ik veel ervaring opgedaan in het opbouwen en beheren van een geïntegreerde omgeving waarbinnen alle belangrijke (administratieve) taken kunnen worden verricht. Hiertoe behoort een goed gestructureerde website (met publiek en besloten gedeelte), online aanmelding en beheer, eigen accountbeheer door de leden, gedeeld content management, betaalfuncties en veel meer.

Misschien kan ook uw bestuur hiervan profiteren, al is het maar in het kader van een geheel vrijblijvend oriënterend gesprek.